3D/4D ultrazvuk

3D/4D ultrazvukové vyšetrenie umožňuje pozorovať plod v reálnom čase a trojrozmernom priestore počas jeho vývoja v maternici. Možno tak získať pohľad na mimiku tváre, pohyby končatín, úsmev…

Naša ambulancia poskytuje 3D/4D vyšetrenie na špičkovom ultrazvukovom prístroji firmy GE Voluson S6 vrátane dokumentácie na USB/CD.

Vyšetrenie poskytujeme našim pacientkám ale aj tehotným z iných ambulancií a optimálne trvá 30 minút. Možnosť prísť aj s partnerom.

Optimálna doba je medzi 17. a 30. tehotenským týždnom aj keď to veľmi závisí od polohy dieťaťa a echogenity samotnej pacientky (nadváha tehotnej).

Cena vyšetrenia so záznamom na USB/CD je 35 €.

Objednávky prijímame na našom telefónnom čísle 0948 123 493 alebo emailom.

4D14D2