Spolupráca

Zdravotnícke zariadenia:

 • Gynekologicko-pôrodnícke odd., KNsP Čadca
 • Gynekologicko-pôrodnícke od., FN Banská Bystrica
 • Gynekologicko-pôrodnícke odd., FN Martin
 • Národný onkologický ústav,Klenová, Bratislava
 • Gynekologicko-pôrodnícke odd., FNsP Kramáre, Bratislava

Ambulancie:

 • Urogynekologická ambulancia Žilina
 • Genetická ambulancia FNsP Žilina
 • Mamologická ambulancia FN Martin
 • Centrum Prevencie rakoviny prsníka, Martin
 • Helios reprodukčné centrum, Martin
 • Prenatálna ultrazvuková diagnostika Žilina (prenatalzilina.sk)

Ostatné:

 • EUROCORD SLOVAKIA-CEPTRA
 • MEDICYT Bratislava