USG prsníkov

Naša ambulancia poskytuje preventívne ultrazvukové vyšetrenia prsníkov aj pre nekapitované pacientky (od iných gynekológov).

Vyšetrenie je vykonávané v zastúpení MUDr.Jarmily Hrtánkovej, primárky rádiológie.
Pacientky objednávame na presne stanovený termín, odporúčanie od svojho lekára nepotrebuje.

Cena za vyšetrenie so záverečnou správou s doporučením ďalšieho postupu je 13 €.

Objednávky na vyšetrenie prijímame na našom telefónnom čísle 0948 123 493 alebo emailom.